عکس حسین صدر

حسین صدر کیست؟!

سید حسین موسوی صدر ملقب به حسین صدر متخصص دیجیتال مارکتینگ و هوش سرمایه گذاری در ایران است. با توجه به وجود مسائل و مشکلات در حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری، آکادمی رسمی حسین صدر با پرسنل حرفه ای در راستای آموزش و مشاوره تاسیس گردید.امید است که بتوانیم درزمینه هوش سرمایه گذاری مفید واقع شویم.

حسین صدر متخصص دیجیتال مارکتینگ و هوش سرمایه گذاری در ایران

او توانسته بیش از۱۰ هزار دانش آموخته در دوره اسرار هوش ثروتمندان، که دوره‌ی آموزشی وی هست، جذب نماید . برایند نظرات دانشجویان دوره   بسیار مفید و موثر قلمداد شده است. وی همچنین به بررسی ریشه ای ترین عوامل موثر در روند کسب ثروت، میپردازد. در این دوره ها با عواملی که مانع ثروتمند شدن ذهن فقیر می شود، شناسایی شده است. که شما کمتر از ظرف ۳ ماه به نتیجه مطلوب خود خواهید رسید.

جمله معروف استاد صدر

اگر زندگی تان کمی سخت تر شد به این معناست که یک گام به سمت موفقیت برداشته اید.